NATIONAL SPEAKERS AWARDS

Podczas pierwszego dnia Festiwalu Inspiracji, tj. 26 marca 2019r., odbyła się Gala National Speakers Awards.

Wyróżnienia National Speakers Awards (NSA) nadawane przez Kapitułę Nagród oraz Wspólnotę – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców (SPM) zostały wręczone w trzech kategoriach: Hortensji, Cycerona oraz Pomidora. Ich symbolika, to wynik obserwacji współczesnego rynku i „zatrucia informacyjnego” na przestrzeni minionych 25 lat.

Osią wyróżnienia jest narracja publiczna, zatem i sceniczna względem przyjętego przez naszą Wspólnotę Kodeksu Kompetencji. Więź z tymi kompetencjami jest przedmiotem odniesienia, a wyróżnienia NSA są wynikiem stricte subiektywnej i uznaniowej oceny dorobku Osób Nominowanych.

Żyjesz tak, jak mówisz

Coraz więcej ludzi żyje „obok” słów, zwłaszcza tych powstających współcześnie. Naszą obroną przed nimi jest szukanie archetypu, źródłosłowu, tak by oddzielić fałsz opinii i poglądu od wiedzy. Szukamy pojęć, które „zdały egzamin” przez minione tysiąclecia i które nie uwodzą swym pięknem, obczyzną lub obietnicą, lecz nazywają „sprawę” po imieniu w czasach, gdy „zatrucie informacyjne” stało się chlebem powszednim – biznesem na wielką skalę.

Nawiązując do polskiej pracy zbiorowej „Sposoby Istnienia” pod redakcją Jarosława Rudniańskiego i Krzysztofa Murawskiego, wydawnictwo PIW z roku 1988, chcemy zaprosić do uobecnienia się i do zapoznania z syntezą jaką jest Festiwal Inspiracji naszej Wspólnoty SPM w Polsce. Jego ważnym motywem przewodnim w 2017 roku stało się zdanie, zasugerowane przez Michała Zawadkę: „Żyjesz tak, jak mówisz…”

POZNAJ KATEGORIE 2019:

HORTENSJA

Hortensja dla Kobiety roku 2018 – wyróżnienie za mówienie do rzeczy i do ludzi, w tym za użyteczną twórczość dla publiczności

Kryteria – wiarygodność i użyteczność, oryginalność, własny format, klasa elokwencji, zgodnie z kompetencjami SPM – specjalizacja, elokwencja, twórczość.

Cyceron

Cyceron dla Mężczyzny roku 2018 – wyróżnienie za mówienie do rzeczy i do ludzi, w tym za użyteczną twórczość dla publiczności

Kryteria – wiarygodność i użyteczność, oryginalność, własny format, klasa elokwencji, zgodnie z kompetencjami SPM – specjalizacja, elokwencja, twórczość.

Pomidor

Sceniczny Pomidor roku 2018 – wyróżnienie za barwną samokreację, za batalistyczne fanfaronady oraz za upór w parciu na szkło.

Kryteria – osoba utalentowana, wyróżniająca się osobliwą twórczością, którą życzliwie zapraszamy do bardziej użytecznego dzieła na rzecz publiczności, zgodnie z kodeksem kompetencji SPM = de facto radośnie namaszczamy ją!

NOMINACJE NSA 2019

Nominiowane w kategorii Hortensja 2019

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Zuzanna Skalska

Nominiowani w kategorii Cyceron 2019

mec. Robert Kroplewski

prof. Tomasz Szlendak

Nominiowani w kategorii Pomidor 2019

Qczaj

Szymon Majewski

LAUREACI NSA 2019

Laureatka w kategorii Hortensja 2019

Zuzanna Skalska

Laureat w kategorii Cyceron 2019

prof. Tomasz Szlendak

Laureat w kategorii Pomidor 2019

Szymon Majewski

Kapituła Kobieca 2019

dziennikarka, wydawca, producentka programów radiowych i telewizyjnych, laureatka nagrody Hortensji – 2017, honorowa członkini SPM

założycielka i dyrektor generalna Tataj Innovation, przewodnicząca doradców wysokiego szczebla dla komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji

ekspertka ds. komunikacji, motywacji i rozwoju, trenerka biznesu, zawodowa mówczyni, członkini SPM

ekspertka oswajania zmian, manager i trener, absolwentka Executive MBA, członkini SPM

zastępczyni prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, coach biznesu, członkini SPM

trenerka biznesu, ekspert zarządzania i komunikacji, doradca podatkowy, zawodowa mówczyni, członkini SPM

prezes zarządu VIVE Management, współtwórca VIVE Group – lidera w branży recyclingu tekstyliów w Europie, inicjatorka nurtu Textile Upcycling, filantrop, zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży

dyrektor generalna i członkini zarządu Fiserv Polska, zwyciężczyni Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders Award 2018

Kapituła Męska 2019

aktor, pedagog filmowy i teatralny; profesor zwyczajny, rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

psycholog, psychoterapeuta, autor książek, laureat nagrody Cycerona – 2017, honorowy członek SPM

kulturoznawca, trener, wykładowca, autor programów radiowych oraz telewizyjnych, członek SPM

szef warszawskiego Biura Atlantic Council, honorowy członek SPM prowadzący uroczystą Galę NSA 2019

wydawca i redaktor naczelny Magazynu Businessman.pl, wieloletni dziennikarz, honorowy członek SPM

mistrz networkingu, zawodowy mówca, założyciel i członek zarządu SPM

dziennikarz, autor książek, zawodowy mówca, założyciel SPM

psycholog, autor książek, zawodowy mówca, członek SPM

mentor, przedsiębiorca, współtwórca kategorii Mentoring Theater w Polsce, założyciel i wiceprezes zarządu SPM

laureat tytułu master mentor 2017, pionier kategorii Mentoring Theater w Polsce, założyciel i prezes zarządu SPM

Dyrektor Merytoryczny Festiwalu Inspiracji 2019, doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej.

AUTOR STATUETEK

Projektantem statuetek dla laureatów National Speakers Awards 2017 jest Artur Wochniak – polski artysta, autor, wizjoner.

W latach 1993-98 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby. Jest członkiem zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Rzeźby przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie zajmuje się przede wszystkim rzeźbą, kameralną i monumentalną, poza tym rysunkiem, scenografią, projektowaniem graficznym, projektowaniem wnętrz i malarstwem.

Artur Wochniak jest laureatem wielu konkursów, między innymi na pomnik patrona Zielonej Góry św. Urbana oraz pomnik Klema Felchnerowskiego, ale także za projekt i wykonanie większości z poukrywanych w różnych zakątkach miasta „Bachusików”. Na początku 2014 roku został zaproszony do pracy przy rzeźbie przedstawiającej tytułowego bohatera książek Andrzeja Sapkowskiego i przebojowej gry komputerowej „Wiedźmin”. Jego najbardziej prestiżową i znaną realizacją rzeźbiarską jest Kwadryga, mierzy ona 9,5 m i jest największą rzeźbą w Europie.

NATIONAL SPEAKERS AWARDS - Festiwal Inspiracji