1. Festiwal Inspiracji jest inicjatywą przygotowaną przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Wiolinowej 10/42, NIP 525-23-92-752, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Organizatorem wydarzenia i sprzedawcą biletów na Festiwal jest Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-844) przy ul. Puławskiej 457, NIP: 521-366-70-50, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000501593 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie festiwalinspiracji.pl
 4. Podane ceny są cenami netto i obejmują świadczenia znajdujące się w wybranym pakiecie:
  a) Bilet VIP – w cenie 1099 zł netto, oznacza udział w pierwszym i drugim dniu Festiwalu, przerwy kawowe, lunche, Wieczór z Mówcami, Pakiet VOD
  b) Bilet Premium – w cenie 799 zł netto, oznacza udział w pierwszym i drugim dniu Festiwalu, przerwy kawowe, lunche, Wieczór z Mówcami, Pakiet VOD
  c) Bilet Standard 28.09 lub 29.09 – w cenie 399 zł netto, oznacza udział w jednym wybranym dniu Festiwalu (28 lub 29 września), przerwy kawowe
  d) Pakiet VOD  – w cenie 99 zł netto, oznacza dostęp do wszystkich nagranych wystąpień
 5. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się w wybranym bilecie :
  a) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rabatów, które będą widoczne na stronie festiwalinspiracji.pl na bilety PREMIUM, VIP, Standard 28.09 lub 27.09, Pakiet VOD.
  b) Warunkiem skorzystania z rabatu jest zakup biletu i dokonanie opłaty do dnia obowiązywania rabatu (informacja o rabacie widnieje na stronie festiwalinspiracji.pl). W przypadku zakupu biletu w cenie promocyjnej i nie wniesienia opłaty do dnia obowiązywania rabatu (decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora lub przesłanie potwierdzenia przelewu) zgłoszenie zostaje anulowane.
  c) W przypadku płatności za udział w Festiwalu Inspiracji po wydarzeniu, obowiązują wyłącznie ceny regularne. W przypadku otrzymania rabatu z warunkiem zapłaty przed wydarzeniem i nie uiszczenia płatności w wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo skorygowania faktury do ceny regularnej.
 6. Płatność może być realizowana za pomocą przelewu tradycyjnego na konto bankowe Organizatora, którego numer zostanie podany po złożeniu zamówienia lub w formie płatności PayU.
 7. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail użyty przy rejestracji.
 8. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail hr@meetandgrow.pl
 9. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Festiwalu.
 10.  W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
 11.  Nieodwołanie udziału w wydarzeniu w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas Festiwalu nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.
 12.  W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 13.  W przypadku, gdyby Festiwal nie odbył się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.
 14.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie wydarzenia.
 15.  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla Dreamcast sp. z o.o. i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.