Aleksandra Świdzińska

Występ muzyczny podczas Wieczoru z Mówcami.

Aleksandra Świdzińska wystąpi podczas sesji: