Ewa Sowińska

Biegły rewident, coach

Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Biegły rewident z ponad 24 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT. Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes. Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego – „Człowiek Wrażliwy 2019”.

Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka.
Członkini Rady Doradczej przy MBA PG
Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Członkini Kapituły konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członkini Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.

Ewa Sowińska wystąpi podczas sesji: