Marcin Renduda

Zajmuje się rozwojem ludzi, firm oraz organizacji

Marcin Renduda jest inspirującym mówcą, konsultantem i trenerem. Zajmuje się rozwojem ludzi, firm oraz organizacji. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w polskich i zagranicznych firmach pracując jako specjalista, menedżer oraz dyrektor wyższego szczebla. Jest ekspertem sprzedaży i zarządzania zespołami sprzedażowymi, marketingu oraz rozwoju organizacji. Swoją największą inspirację czerpie od ludzi, z którymi spotyka się każdego dnia.

Jest aktywnym przedsiębiorcą (chupacabra.eu) oraz autorem i prowadzącym edukacyjne programy skierowane do osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem (KOMPAS, IDG MARKETING HUB). W szczególności pochłania go tematyka B2B i miejsce człowieka (po obu stronach) w zawiłościach partnerstwa biznesowego.

Jego głównym zainteresowaniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju biznesu. Patrząc w przyszłość szuka trendów, a następnie wdraża je, aby jego Klienci stawali się kreatorami otaczającego ich Świata.

Jego pasją jest człowiek i jego zdolność wykorzystania tego co przynosi najlepsze rezultaty. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Marcin Renduda wystąpi podczas sesji: