mec. Robert Kroplewski

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego.

Najbardziej znany polski prawnik w zakresie współpracy transgranicznej – Digital Transformation na arenie światowej. Zawdzięczamy mu m.in. większe możliwość korzystania z praw konsumenckich na Facebooku. Laureat nagrody Mistrza Biznesu 2017 magazynu Businessman.pl, w kategorii Kancelaria Prawna.

mec. Robert Kroplewski wystąpi podczas sesji: