prof. Piotr Zielonka

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki i Zastosowań Fizyki SGGW.

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki i Zastosowań Fizyki SGGW. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, która dotychczas ukazała się w czterech wydaniach. Jest redaktorem i współautorem książki “Large Risks with Low Probabilities”, wydanej w 2017 roku w Londynie.
Obecnie zajmuje się wpływem punktu referencyjnego na podejmowane decyzje, a także psychologią szczęścia, psychologią motywacji oraz sztuczną inteligencją.
Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracuje z Bucknell University oraz University of Idaho w USA.

prof. Piotr Zielonka wystąpi podczas sesji: