Prof. dr hab. Tomasz Szlendak

SpecialitySocjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Collegium Invisibile. Bada zmiany obyczajów w kulturze zachodniej, biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych.

All session
by Prof. dr hab. Tomasz Szlendak