Sebastian Kotow

Mówca biznesowy, autor, psycholog zarządzania, przedsiębiorca i wykładowca.

Specjalizuje się w zaufaniu organizacyjnym, różnicach indywidualnych, transformacji i zmianie. Prowadzi badania biometryczne nad wiarygodnością menedżerską, zaufaniem w zespołach oraz pewnością sądów. Od wielu lat popularyzuje psychologię poznawczą w biznesie oraz implementuje narzędzia naukowe do praktyki biznesowej realizując projekty doradcze i rozwojowe.

Swoja karierę rozpoczynał od pracy w finansach i bankowości. W kolejnych latach zajął się doradztwem strategicznym, szkoleniami, badaniami i edukacją psychologiczną w biznesie. W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie – członka zarządu i prezesa w międzynarodowych firmach z branży szkoleniowo-doradczej – Brian Tracy International, FranklinCovey czy Door Group S.A.

Obecnie pełni rolę CEO firmy doradczej – Institute of Behavioral Design jest partnerem w firmie badawczej Neurohm i wykładowcą psychologii zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA. Prowadzi gościnne wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Autor 5 bestsellerów z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwa z nich napisał z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy. Matematyka Zaufania – została wydana w kwietniu 2018 r., Anatomia Zmiany w listopadzie 2019 r.  W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm z 21 krajów świata a jego wykładach wzięło udział ponad 100 tys. osób.

Sebastian Kotow wystąpi podczas sesji: