Tomasz Kalko

Menedżer, trener biznesu, mówca

Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz menadżer z dwudziestoletnim stażem. Przeszkolił ponad 25.000 osób.

Dyrektor ds. Rozwoju w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Mentorów.
Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praktyk biznesy. Menadżer w dużych firmach produkcyjnych. Twórca wielu modeli motywacyjnych dla działów sprzedaży. Doświadczenie niezbędne w procesie szkoleń i mentoringu zdobył budując sieci dystrybucyjne w Polsce i za granicą.

Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z przywództwa, sprzedaży, zarządzania sprzedażą, motywacji, komunikacji oraz wystąpień publicznych.

Tomasz Kalko wystąpi podczas sesji: